Systeemcoaching

Orde, verbinding en een balans in geven en nemen, zijn de dynamieken binnen een systeem die ieder vragen om de juiste verhoudingen. Een systeem wil in balans zijn. Dit geldt voor ieder levend organisme, of het nu om jou als persoon gaat, de organisatie waar je een rol in uitoefent, je familiesysteem, een projectgroep, een vrijwilligersorganisatie, maar denk ook aan geloofssystemen. Het klinkt enorm logisch en toch lopen systemen vast of houden op te bestaan, om weer over te gaan in nieuwe belevingsvormen.

Om systemisch werk wat meer tot de verbeelding te laten spreken, hierbij het verhaal van Koning Isori:

‘In een ver warm land woonde een koning genaamd Isori. Hij leefde in een mooi paleis dat was gebouwd om zijn imposante figuur statuur te geven en zijn weelde en rijke schatten te kunnen herbergen. De koning hield ervan om grote diners en dansavonden op het paleis te houden, zodat eenieder kon zien dat hun koning in grote overvloed en rijkdom leefde. De voorzijde van het paleis had enorm veel kamers waarbij de vensters uitzicht boden op het leven wat zich buiten het paleis afspeelde. De vensters waren allemaal gemaakt van spiegelglas, zodat passanten in het voorbijgaan alleen het zicht op de buitenwereld werd gegeven. Om er zeker van te zijn dat de koning zich geen zorgen hoefde te maken over roversbendes en ongeregeldheden in zijn land, waren er 1000 ridders uitgekozen om de gehoorzaamheid in het land te bewaken. Wat had de koning een prachtig leven, tenminste dat werd zo gedacht. Heimelijk bleef de koning naar iets verlangen, maar naar wat….

Wat zijn in dit verhaal nu de dynamieken van orde, verbinding en de balans in geven en nemen? De orde in dit verhaal is de wijze waarop de koning zijn rol inneemt. Het is een rol die wordt vervuld vanuit ratio en verwachtingen (het ego), waardoor de koning zijn eigenheid en zielsbehoeften versluiert en een rol creëert om door de ander gezien te worden. De stem van het hart, het gevoel (vrouwelijke energie) en de roep van de ziel (mannelijke energie) worden onder strenge controle gehouden, waardoor zij als het ware worden buitengesloten en geen deel uitmaken van het leven van de koning. Zolang de koning een rol blijft vervullen om de buitenwereld een ideaalbeeld te tonen en als het ware zichzelf verloochent, blijft zijn wezen in de buitenwereld onzichtbaar. Dat wat de koning heeft ontvangen, is afgestemd op dat wat hij zichzelf en zijn omgeving heeft gegeven. Een nieuw licht (bewustzijn) was nodig om de koning zijn illusie te doen inzien en de verbinding met zichzelf te herstellen. De ontmoeting met de jonge vrouw staat symbool voor het erkennen van het gevoelsleven van de koning en zijn verlangen om zich hiermee te verbinden.

Ieder systeem heeft zijn oorsprong en is vanuit bezieling tot stand gekomen. Maar wat als de zielsbestemming niet meer duidelijk is en er geen brandend verlangen meer bestaat om trouw te blijven aan het systeem. Welke natuurwet wordt niet meer gerespecteerd waardoor het systeem uit balans is geraakt? En wat is nodig om tot een hernieuwde balans te komen?

Systeemcoaching in de praktijk

Systeemcoaching is het werken met de gevoelsenergie van een systeem. Net zoals bij een magiër die zijn toverspreuk uitspreekt, komt er een wereld tevoorschijn die waarschijnlijk niet eerder gezien of gevoeld is. Het was er al die tijd al, maar er was geen bewuste aandacht voor deze wereld, de gedachten overmeesteren immers vaak het gevoel. Het zijn ook de eigen gedachten en voorstellingen die de uiterlijke omstandigheden creëren.
Als het ware ontvouwt zich bij een opstelling een verhaal dat inzicht geeft in de gevoelslaag van een systeem en vertelt wat de dynamieken zijn die het systeem uit balans hebben gebracht. Hierbij staan de drie natuurwetten van Bert Hellinger centraal (orde, verbinding en de balans in geven en nemen).

Calumma kiest voor systeemcoaching om de energie binnen het systeem weer te laten stromen, van waaruit de balans weer hersteld kan gaan worden. Daarnaast zorgt het opstellingenwerk ervoor dat deelnemers zich gewaar worden van de kracht van hun gevoel en de wijze waarop het systeem het gevoel raakt of aanspreekt. Essentie is dan ook om mensen weer naar hun gevoel te leiden en hen in contact te brengen met zichzelf. Op deze wijze ontstaat pure magie, wanneer vanuit innerlijke kracht en verlangen de stappen worden gezet naar authenticiteit en balans in het systeem.

Voor organisaties

Calumma levert speelse consultancy en zet aan tot bewustwording om de balans binnen het systeem te herstellen. Het systeem als zijnde het individu, de organisatie, een projectgroep, de ondernemingsraad, kort samengevat dat wat samenwerking en verbinding behoeft. Intuïtief leiderschap is het toverwoord om als systeem (weer) in verbinding te komen. Calumma richt zich tot reizigers en ondernemers die zich door gevoel laten leiden en kiezen voor authenticiteit vanuit het eigen leiderschap. Zij die zich door verwondering laten leiden om hiermee het eigen potentieel te vergroten.

Systeemcoaching kan een persoonlijk begeleidingstraject voor een medewerker betreffen, een systeemopstelling van waaruit persoonlijke begeleiding voor het managementteam wordt ingezet, alsook een organisatieopstelling waarbij de organisatie zelf als systeem benaderd wordt. Tevens is het vanuit systemisch oogpunt mogelijk om te kijken naar de locatie van een organisatie om te bepalen wat de plek nodig heeft. De aanpak wordt uiteindelijk bepaald door de vraag die vanuit het systeem wordt voorgelegd.

Middels organisatieopstellingen wordt inzicht verkregen in thematieken waar de organisatie zelf niet direct een oplossing voor heeft, of anders gezegd wat het uitdagingenveld betreft. Zo kan het zijn dat er verschillende toekomstscenario’s zijn waarbij inzicht nodig is tot het maken van keuzes, het kan gaan om tendensen in de organisatie die geen aanwijsbare reden hebben maar toch opvallen (je blijft er tegenaan lopen). Of je bent op zoek naar de sleutel om een specifieke groep te blijven boeien/verbinden. De speelse aanpak geeft al meteen energie en plezier door de opstelling te doen!

Mag er wat meer magie, spel en verbinding zijn binnen de organisatie?

Mogelijke vragen voor organisatieopstellingen kunnen zijn:

1. Wat heeft een plek of proces nodig?
2. Hoe zorgen we als organisatie voor intensievere samenwerking tussen de verschillende afdelingen?
3. Wat maakt dat de rol van de voorzitter binnen de ondernemingsraad weinig draagvlak heeft?
4. Welke symbolen worden gekozen om de verbinding binnen de organisatie zichtbaar te maken?
5. Wat zijn de ‘ongeschreven regels’ binnen de organisatie die ervoor zorgen dat verandertrajecten vastlopen?
6. Wat is de ‘onderstroom’ binnen mijn team die ervoor zorgt dat collega’s elkaar niet meer vooruit helpen en het werkplezier onder druk staat?

Voor Zelfstandigen

Voor ZZP-ers is er mogelijk niet altijd het klankbord of de sparringspartner voor het zetten van nieuwe stappen. Het mooie is dat de antwoorden binnen handbereik zijn, wanneer je in contact leert zijn met je eigen gevoel en het grotere veld waarin je opereert. Ben je nieuwsgierig, wil je graag nieuwe stappen gaan zetten of inzicht krijgen in een keuze of situatie, mogelijk kan Calumma je hierbij van dienst zijn.

Contact

Enthousiast en wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn, laat dan even je gegevens achter op de contact-pagina. Op basis van je vraag en situatie bekijk we samen naar een passend programma.